Fettavskiljare

Anordning som fångar upp de flesta sorters fetter innan de når det allmänna avloppet.

En fettavskijare är en vattenbehållare där slam och tyngre partiklar sjunker till behållarens botten medan fettet ansamlas på vattenytan. Fettavskijare brukar vara installerade på bagerier, slakterier, restauranger och konditorier

Visar alla 3 resultat