22 Produkter
Gasolspis KG470, 4 brännare Visvardis 700mm
Gasolspis Gasolspis KG470, 4 brännare Visvardis 700mm
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasolspis KG270, 2 brännare Visvardis 700 mm
Gasolspis Gasolspis KG270, 2 brännare Visvardis 700 mm
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 3 brännare 18 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 3 brännare 18 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 3 brännare 15 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 3 brännare 15 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 2 brännare 15 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 2 brännare 15 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 2 brännare 12 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 2 brännare 12 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 1 brännare 7,5 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 1 brännare 7,5 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 1 brännare 3 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 1 brännare 3 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 3 brännare 15 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 3 brännare 15 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 2 brännare 15 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 2 brännare 15 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 2 brännare 12 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 2 brännare 12 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Gasspis 2 brännare 10,5 kW Casta FCB
Gasolspis Gasspis 2 brännare 10,5 kW Casta FCB
Pris/Offert: 036 - 777 90 90
Spis 650 PRO OV64E, 18 + 22cm
Gasolspis 650 PRO 18 kW
Gasolspis Gasolspis 650 PRO 18 kW
18 029 kr
Gasolspis 650 PRO 9 kW
Gasolspis Gasolspis 650 PRO 9 kW
11 429 kr
Gasolspis 2 brännare, 9,5kW, 400x700x420mm
Gasolspis 4 brännare 25kW, 800x700x290 mm
Gasspis 4 brännare 27KW
Gasolspis Gasspis 4 brännare 27KW
29 469 kr
Gasspis, 2 gjutjärnsbrännare, 400x730x900 MM
Gasspis med elugn 27kW
Gasolspis Gasspis med elugn 27kW
29 155,5 kr
Gasspis med gasugn 33kW
Gasolspis Gasspis med gasugn 33kW
29 155,5 kr
Gasspis med varmluftsugn 27kw