• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Bra priser

Finansiering genom leasing

Publicerad 2024-05-10 03:36 av
Finansiering genom leasing

Dela upp din betalning! Nu kan du som företagare dela upp din betalning genom leasing och på 12, 24, 36, 48 eller till och med 60 månader. Ett smart och tryggt sätt att finansiera din affär.Vad är Leasing?

Leasing ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt. Varför skall man som kund binda upp sitt eget kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten? Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över en viss tidsperiod.  Svea Ekonomi äger och företaget nyttjar objektet. Vid leasingperiodens utgång skall kunden anvisa en köpare som köper leasingobjektet i befintligt skick för en köpeskilling motsvarande angivet restvärde.


Vad är fördelarna med leasing?

Det finns en rad fördelar med leasing, bland annat:

  • Säker finansiering - med utrustningen som säkerhet
  • Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
  • Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
  • Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
  • Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill
  • Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
GastroTeam hjälper dig med leasing.

Genom Svea Bank, kan GastroTeam hjälp dig med leasing i minst 12 månader, 24 månader, 36 månader, 48 månader eller max 60 månader. I det fall du önskar leasing och behöver hjälp eller har frågor om leasing så besvarar vi dem gärna på telefonnummer 036 - 777 90 90 eller e-post info@gastroteam.se