• Snabb leverans
  • Brett sortiment
  • Bra priser

Om finansiering

Med leasing och hyra får ditt företag tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod. Tidsperioden är vanligtvis mellan tre och sju år, beroende på typ av utrustning och vad du som kund önskar, så länge som det är i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden. Avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning; en optimal lösning för finansiering i egen balansräkning. Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning, och har rätt att lösa restskulden under avtalstiden.


Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme
  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt
  • Hela leasingavgfiten är avdragsgill.​
  • Leasing påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Genom att leasa kan företag bevara sin likviditet och hålla låneutrymmet på banken intakt.​


Leasingavgift

Vad leasingavgiften blri per månad beror på till vilket värde och om leasingperioden är 24 månader eller mer. Genom våra aktuella leasningpartners kan vi hjälpa til med att söka leasining för 24, 36, 48 eller 60 månader.